Jak ulechtat slona aneb znáte svou konkurenční výhodu?

Odlišuj se, nebo zahyneš. Je zvláštní, jak málo manažerů se zabývá tím podstatným - čím vlastně chce na trhu konkurovat, jaký je skutečný přínos jeho služby pro zákazníka. Jak potom takovou odlišnost efektivně propagovat a získávat zákazníky? Proč je strategicky výhodné budovat svoji značku pomocí komunikace trvale udržitelné tržní výhody? Proč ty nejlepší a nejudržitelnější benefity jsou v oblasti měkkých hodnot a ne ceny? Proč tahle strategie podstatně zvyšuje výkonnost každé reklamy? Tak to je téma mé přednášky.

Přednášející

MIlan Tříska

MIlan Tříska

Majitel on-line agentury INT, s.r.o, marketingový konzultant a facebook nadšenec.